Home
Nieuw Brits rapport voeding en gedrag
1 februari 2008 In het Verenigd Koninkrijk publiceerde het Associate Parliamentary Food and Health Forum (APFHF) een rapport over het verband tussen voeding en gedrag. Hierin deed het een aantal voorstellen richting regering en gezondheidsinstanties om onderzoek naar de invloed van essentiŽle vetzuren op de hersenen te stimuleren.


Het APFHF is een parlementair forum waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn. In dit forum wordt nagedacht over het belang van voeding voor de gezondheid. Wat betreft de vetzuren wil het, ondanks bemoedigende resultaten tot nu toe, nog niet zover gaan dat ze een aanbeveling doet tot suppletie of verrijking van voedingsmiddelen. De verrijking van voedingsmiddelen stimuleert mensen niet om gezondere voedingskeuzes te maken, zo is het van mening. Wel heeft het de Committee on Nutrition opdracht gegeven de optimale innames van omega 3-vetzuren gedurende de verschillende levensfasen nader te bepalen.


In het rapport wordt aangegeven dat bepaalde essentiŽle vetzuren, vooral arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA), een belangrijk onderdeel vormen van de cellulaire structuur van de hersenen en belangrijk zijn voor het behoud van de normale hersenfuncties. Een tekort aan omega 3-vetzuren wordt in verband gebracht met mentale aandoeningen en gedragsstoornissen, zoals ADHD, depressie, dementie, dyspraxie, een grotere impulsiviteit en agressief gedrag. Deze verbanden zijn echter nog maar gedeeltelijk begrepen. In dit kader wordt ook uitgekeken naar de resultaten van een binnenkort door Natural Justice onder leiding van Oxford wetenschapper Bernard Gesch geplande studie, waarin de invloed van voeding op het gedrag van jonge delinquenten onder de loep wordt genomen.


Bij kinderen kan een tekort aan omega 3-vetzuren leiden tot een verminderd concentratievermogen. Daarnaast bestaan er bewijzen dat suppletie met omega 3-vetzuren zinvol kan zijn in de behandeling van depressie en dat er een verband bestaat tussen de voedingsstatus en de cognitieve functies bij ouderen.