Verantwoording
Verantwoording
De informatie op deze site is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, tenzij anders is vermeld.

Uitgangspunt is dat u als bezoeker zelf nota kunt nemen van de resultaten, zoals die in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd. Wij selecteren het onderzoek vanuit een orthomoleculaire, holistische visie. Voeding, vitaminen en mineralen spelen hierin de belangrijkste rol, maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan factoren als leefgewoonten (lifestyle) en beweging. Zowel positieve als negatieve berichten worden gepubliceerd. Het gaat ons erom dat u zelf uw oordeel kunt vormen.

Er voltrekt zich een revolutie in de voedingswetenschap. Voedingssupplementen, functional foods en nutraceuticals zijn nieuwe fenomenen die onderdeel zijn gaan uitmaken van onze dagelijkse voeding. Deze veranderingen vragen om toelichting en een kritische benadering, zeker waar economische en gezondheidsbelangen niet in elkaars verlengde liggen.

De term 'orthomoleculair' is afkomstig van het Griekse 'orthos' – goed, juist, gezond – en het woord ‘moleculair' (de moleculen betreffende). Met deze term introduceerde tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling een geheel nieuw concept ten aanzien van de betekenis van voeding voor de gezondheid (Science 1968; 160:265-271). Voeding dient aan het lichaam de juiste moleculen in een optimale hoeveelheid in de juiste verhoudingen te leveren om een goede gezondheid in stand te houden en ziekte tegen te gaan. Deze stelling dient het uitgangspunt bij de samenstelling van deze site.